ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η πολιτική της Εταιρείας για την Ποιότητα του Προϊόντος είναι η ικανοποίηση των απαιτήσεων για ποιότητα, όπως αυτές περιγράφονται στο Πρότυπο ΕΝ ISO 9001: 2000, στο Πρότυπο ISO 11126:1993 και σε τυχόν διαφοροποιήσεις που προέρχονται από ειδικές απαιτήσεις των Πελατών, εφόσον αυτές υπάρχουν. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο EN ISO 9001:2000 και διαδικασίες Ποιοτικού Ελέγχου κατά ISO 11127:1993.
To Σύστημα Ποιότητας της Εταιρίας έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΛΟΤ (Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης). Αντίγραφο του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης του Συστήματος Ποιότητας κατά EN ISO 9001: 2000 είναι συνημμένο στο παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο.Κάθε παρτίδα ή φορτίο προϊόντος συνοδεύεται από κατάλληλο Πιστοποιητικό Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 11126:1993.

 

 
   
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΑΡΑΜΑΡΑΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ
GR-350 12 ΛΑΡΥΜΝΑ, ΕΛΛΑΣ

Υπεύθυνος: Σπυρίδων Δαραμάρας
Τηλ. 0030 22680 31690, 0030 6944-593242, 0030 6944-363413
Telefax 0030 22680 31631, 0030 210 6003026
E-mail: info@daramaras.gr
 
 
   
   
   
Εταιρία Χαρακτηριστικά Υγιεινή και Ασφάλεια Συσκευασία Διασφάλιση Ποιότητας Επικοινωνία Ελληνικά English Home Page